Print Friendly, PDF & Email
 

Algemene voorwaarden

Grip op klachten is een systeem dat in ontwikkeling is. U kunt momenteel alleen van Grip op klachten gebruik maken als u uw gegevens beschikbaar stelt voor onderzoek. Dit betekent dat de antwoorden die u geeft anoniem worden verwerkt voor onderzoek gericht op het verbeteren van het systeem.
Uw huisarts dient bij aanmelden van u aan te geven dat u hiermee akkoord gaat. Meer informatie over Grip op klachten kunt u lezen op www.gripopklachten.nl. Als u nog vragen heeft kunt u ons benaderen via info@gripopklachten.nl.

 

Beveiliging

De dataverzameling voor Grip op klachten gebeurt met RoQua. RoQua is te omschrijven als een webbased testmanager voor het online afnemen van vragenlijsten, berekenen van uitkomsten en terugkoppelen van feedback aan zorgprofessional en patiënt.
RoQua is uitstekend beveiligd en voldoet aan alle eisen. Sessies met de web applicatie zijn altijd beveiligd met SSL. De data wordt opgeslagen op RoQua-servers onder beheer van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de RuG. RoQua is in het UMCG formeel erkend als instrument dat onderzoekers mogen gebruiken om hun onderzoek uit te voeren.

RoQua wordt gebruikt als applicatie voor Routine Outcome Monitoring in de GGZ en voor Patient Related Outcome Measurement (PROMS) in het UMCG. Routine Outcome Monitoring beoogt door middel van regelmatige metingen (meestal door middel van vragenlijsten) de vooruitgang in de behandeling te meten. Het primaire doel is daarmee de behandelaar en de patiënt van zinvolle en betrouwbare informatie te voorzien waarmee ze samen de voortgang van de behandeling kunnen evalueren. RoQua komt voort uit het Rob Giel Onderzoekscentrum (RGOc), een samenwerkingsverband tussen de noordelijke GGZ instellingen en het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG. Inmiddels hebben ook andere GGZ instellingen zich hierbij aangesloten, waardoor RoQua nu wordt gebruikt door bijvoorbeeld GGZ centraal, GGZ Oost Brabant, accare, GGZ Friensland, Lentis, GGZ Drenthe, en GGZWNB. Hierdoor is RoQua nu een van de grootse ROM initiatieven in Nederland.

 

Privacy

Om een patiënt bij Grip op klachten aan te melden, voert een huisarts de naam, de geboortedatum en het email adres in het systeem in. Het email adres wordt alleen gebruikt voor het geautomatiseerd versturen van uitnodigingen om vragenlijsten in te vullen. Deze persoonsgegevens worden gescheiden van de verzamelde data opgeslagen.

De database is niet rechtstreeks toegankelijk voor onderzoekers. De data worden aan onderzoekers ter beschikking gesteld in overeenstemming met het (getoetste en goedgekeurde) Research Data Management Plan van het betreffende onderzoek. Dit garandeert dat aan geldende privacy en beheersregels wordt voldaan.

 

Kosten

Gebruik van Grip op klachten is gratis voor zowel de huisarts als de patiënt. De financiering vanuit het Innovatiefonds zorgverzekeraars dekt (lopend tot 2018) alle kosten. Wanneer een patiënt door de huisarts wordt doorverwezen naar een gespecialiseerd behandelcentrum, dan wordt deze behandeling vanuit dit centrum gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hierbij kan er sprake zijn van een eigen risico en/of eigen bijdrage.