Print Friendly, PDF & Email
Wat is Grip op Klachten?

Grip op klachten is een project met als doel het ontwikkelen van een set samenhangende online tools ter ondersteuning van de diagnostiek, behandeling, monitoring en verwijzing van patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). In het kader van dit project is de toolbox “Grip” ontwikkeld. Grip sluit aan bij de zorgstandaard SOLK, en biedt tools die de uitvoering van die standaard ondersteunen.

Wilt u meer uitleg over elk van de tools? Klik dan hier.

Voor wie is Grip?

Grip is ontwikkeld voor zorgverleners die te maken hebben met patiënten met SOLK. Grip is heel geschikt voor gebruik door de huisarts. De tools sluiten aan bij de NHG standaard SOLK. Maar daarnaast is de toolbox ook goed inzetbaar door andere zorgverleners die veel SOLK patiënten zien, zoals psychosomatisch oefentherapeuten en psychologen. Grip kan ingezet worden wanneer gedacht wordt aan SOLK.

Wat maakt de Grip toolbox uniek?

Grip heeft een aantal unieke kenmerken. Allereerst is de toolbox ontwikkeld met de hulp van een grote groep zorgverleners, patiënten en wetenschappers. De ontwikkeling werd geleid door een groep wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen, die gespecialiseerd is in SOLK. Daarnaast werkten meer dan 100 ervaren SOLK behandelaren mee om mogelijke instandhoudende factoren te benoemen en passende zelfhulpoefeningen te selecteren. Zorgverleners maken dus via de Grip toolbox gebruik van de kennis van een grote groep ervaren clinici.

Een tweede uniek aspect is de gepersonaliseerde benadering. De online vragenlijsten en het elektronische dagboek bevatten vragen die op de individuele patiënt worden toegesneden. In de zelfhulpbehandeling wordt voor elke patiënt een persoonlijke set oefeningen gegenereerd op basis van het persoonlijke probleemprofiel dat uit deze vragenlijsten volgt. Dit gebeurt op basis van automatische algoritmes.

Wie heeft de Grip toolbox ontwikkeld?

De grip toolbox werd ontwikkeld door wetenschappers van vier verschillende universiteiten, in samenwerking met het Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK). De ontwikkeling van Grip is gefinancierd met een subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Vervolgfinanciering is verkregen van ZonMW, EU Horizon 2020 en EIT Health.

 

Hoe meld ik mij aan als zorgverlener?

Als zorgverlener kunt u voor verdere informatie of om u aan te melden contact opnemen met het Grip op Klachten team. Wij zijn makkelijk te bereiken via het e-mailadres info@gripopklachten.nl. Een deel van de tools is per direct beschikbaar, zoals de e-learning. Een ander deel van de tools wordt momenteel gepilot door zorgverleners vanuit verschillende beroepsgroepen. Nadat de tools zijn geoptimaliseerd aan de hand van hun ervaringen, zullen deze tegen vergoeding breder beschikbaar komen. Naar verwachting zal dit in september 2018 zijn. Voor huisartspraktijken is de toolbox vanaf heden tijdelijk gratis beschikbaar in het kader van wetenschappelijk onderzoek.