Print Friendly, PDF & Email

 

Wetenschappelijk onderzoek

Welk onderzoek vindt er plaats binnen Grip op Klachten?

Samen met zorgverleners uit het veld werken we op dit moment aan meerdere wetenschappelijke onderzoeken gerelateerd aan de Grip toolbox. De deelnemende zorgverleners zetten gedurende de onderzoeksperiode naar eigen inzicht Grip in bij de zorg voor patiënten met milde tot matige SOLK. Hierbij worden ze ondersteund door het UMCG en het samenwerkende bedrijf Nedap Healthcare. Met de resultaten van de onderzoeken zullen we Grip verder optimaliseren.

Deelname aan de onderzoeken geeft zorgverleners de mogelijkheid om kosteloos kennis te maken Grip. Ook bieden we deelnemers onze elearning SOLK gratis aan. Bent u huisarts of POH-GGZ en wilt u kennis maken met Grip door deelname aan één van onderstaande onderzoeken? Neem dan contact met ons op via info@gripopklachten.nl.

Pilot studie

Binnen de pilot worden de eerste ervaringen met het gebruik van Grip geïnventariseerd. Deelnemers aan de pilot studie zijn verschillende zorgverleners, waaronder huisartsen, medisch specialisten en psychosomatisch oefentherapeuten. Zij krijgen voor een periode van enkele maanden de beschikking over Grip. Wanneer zij met een aantal patiënten alle tools van Grip hebben doorlopen, zullen zowel de zorgverleners als de patiënten geïnterviewd worden over hun ervaring met het werken met Grip.

Voor dit onderzoek hebben we voldoende deelnemers.

ImpleMentAll

Met dit onderzoek wordt gekeken naar de implementatie van Grip in de huisartspraktijk. Huisartsen en POH-GGZ krijgen tot de zomer van 2020 de beschikking over Grip. We vragen de deelnemers om elke 3 maanden een korte online vragenlijst in te vullen over het gebruik van Grip in de huisartspraktijk.
Het UMCG krijgt op een willekeurig tijdstip de beschikking over een aantal methodes om de ondersteuning van de implementatie in uw praktijk te verbeteren. Er wordt gekeken of deze methodes daadwerkelijk zorgen voor een betere implementatie in de huisartspraktijk.
Dit onderzoek is een deelproject van een groter Europees onderzoek naar de implementatie van eHealth in de zorgsector. Meer informatie hierover is te vinden op www.implementall.eu.

Voor dit onderzoek hebben we voldoende deelnemers.

RCT

Door middel van een RCT willen we de effectiviteit van Grip verder onderzoeken. De behandelresultaten van Grip worden vergeleken met de behandelresultaten van care as usual. Door middel van loting wordt bepaald welke huisartspraktijken direct Grip gaan gebruiken en welke care as usual blijven geven. Na de onderzoeksperiode van 1 jaar krijgen ook deze huisartspraktijken de beschikking over Grip.
Zowel de deelnemende zorgverleners als de deelnemende patiënten wordt gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten voor patiënten worden op meerdere tijdstippen online afgenomen. De vragen gaan onder andere over kwaliteit van leven. De vragenlijsten voor zorgverleners worden éénmalig afgenomen en gaan onder andere over hun ervaring met het gebruik van Grip.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar huisartsen en POH-GGZ, uit kleine en grote huisartspraktijken.