Print Friendly, PDF & Email

Informatie over ons logo

In ons logo is het woord ‘begrip’ te lezen in de betekenis van de erkenning die wij willen geven voor SOLK en het lijden en de beperkingen die deze klachten kunnen veroorzaken. Met andere woorden, om ze serieus te nemen. Het woord begrip verwijst ook naar begrijpen. Via individuele metingen willen wij inzage bieden in de verschillende factoren waar deze klachten en hun variaties over de dagen heen mee samenhangen. In ons logo staat ook het woord ‘grip’. Wij willen ondersteuning bieden bij het verkrijgen van grip op SOLK. Grip verwijst deels naar hoe er vanaf te komen en deels naar hoe ermee om te gaan en te leven.