Print Friendly, PDF & Email

Informatie voor patiënten

 

Voor wie is Grip op klachten bedoeld?

Grip op Klachten gaat over onbegrepen lichamelijke klachten. Veel mensen hebben last van klachten terwijl de dokter geen lichamelijke afwijkingen kan vinden. Dit kan bijvoorbeeld vermoeidheid of pijn zijn, maar ook bijvoorbeeld klachten van de maag of darmen. Onbegrepen klachten worden ook Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) genoemd, of functionele klachten. Bij functionele klachten kunnen mensen moedeloos of ongerust worden. Het kan moeilijk zijn om nog te zien hoe het leven verder moet met deze klacht erbij. Deze website wil u helpen weer grip op uw klachten te krijgen zodat u weer verder kan met uw leven.

Wanneer naar Grip op klachten?

Wanneer heeft u iets aan Grip op klachten? Als de dokter heeft gezegd dat er geen lichamelijke verklaring voor uw klacht te vinden is. Als de klacht niet vanzelf over is gegaan en u er veel last van heeft. Als er goed gezocht is naar een bekende oorzaak van de klacht maar die niet is gevonden. Als u en de dokter het samen eens zijn: de klacht zal waarschijnlijk onbegrepen blijven. Als u zich afvraagt wat er dan nu voor behandeling mogelijk is. Als dit bij u ook zo is gegaan, dan is deze website voor u bedoeld. Op deze website wordt uitgelegd wat er dan nog wel mogelijk is om minder last te krijgen van uw klacht.

Wat heeft u nodig voor Grip op Klachten?

Grip op Klachten is een voorbeeld van de nieuwe manier van hulp via internet: eHealth. U moet een computer en het internet kunnen gebruiken, en u heeft een e-mail adres nodig. Ook is het nodig dat u de Nederlandse taal voldoende kunt lezen en schrijven (typen).

Wat doet Grip op Klachten?

Mensen met onbegrepen lichamelijke klachten zijn heel verschillend. Er zijn heel veel verschillende soorten onbegrepen klachten. Maar zelfs als u dezelfde klacht heeft kan het bij iedereen heel andere gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk dat u een behandeling krijgt die precies op uw klacht en uw situatie is afgestemd. De behandeling moet maatwerk zijn. Grip op Klachten kijkt daarom goed naar uw persoonlijke gewoontes en klachten. Daarmee ontwikkelen we uw behandeling. Eerst wordt dus gemeten waar uw behandeling zich op zou kunnen richten; daarna krijgt u een voor u samengesteld advies.

Meten is weten

Het eerste doel is ontdekken wanneer de klachten precies optreden. Er wordt via vragenlijsten en dagboeken goed gekeken naar waar de klacht allemaal mee te maken kan hebben. Meestal hebben mensen met onbegrepen klachten goede en slechte dagen. Er kunnen veel factoren zijn die invloed hebben op de klacht. Die factoren worden heel uitgebreid onderzocht door ons. U heeft misschien zelf al veel nagedacht over waar de klacht mee te maken heeft. Grip op klachten wil dit heel nauwkeurig doen, door heel veel metingen te verrichten.

Grip krijgen

Het tweede doel is om u te helpen meer grip te krijgen op de klachten. Met ‘grip’ bedoelen we dat de klacht uw leven minder moeilijk maakt. Voorbeelden van grip krijgen zijn: beter kunnen voorspellen waar, wanneer of waarom u soms meer last krijgt. Beter weten wat u moet doen of laten om de klacht weer minder erg te maken of weg te laten gaan. Het verminderen van de vervelende gevolgen van de klacht. Minder moe worden van uw klacht. Meer begrip voor uw klacht bij de mensen om u heen. Sommige mensen kunnen op deze manier genezen van de klacht. Bij andere mensen gaat de klacht niet weg maar wordt hij minder ernstig. Vaak wordt het leven weer makkelijker als je grip hebt kunnen krijgen op de klacht.

Hoe werkt het in de praktijk?

Aanmelden

Uw huisarts kan u aanmelden bij Grip op Klachten. Het is belangrijk dat u en uw huisarts het samen eens zijn dat uw klacht op dit moment niet verder onderzocht hoeft te worden en dat de behandeling als onbegrepen klacht kan starten.

Vragenlijsten invullen

U vult thuis de eerste uitgebreide vragenlijst op de computer in. U kunt het invullen over meerdere dagen verspreiden. De vragen gaan over uw lichamelijke klachten, over hoe u zich voelt onder die klachten, over de andere dingen in uw leven die invloed op u hebben, en over de dingen die u niet meer kunt door uw klachten.

De computer zal nu een eerste rapport over u maken. Dit rapport gaat naar uw huisarts. Soms blijkt dat u onbegrepen klachten heeft die goed bekend zijn en een naam hebben. Dit kan bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, fibromyalgie of prikkelbare darmsyndroom zijn. Soms zal uw klacht geen naam krijgen. Soms blijkt dat u ook psychische klachten heeft. Dit rapport kunt u met uw huisarts bespreken.

Daarna vult u thuis de tweede uitgebreide vragenlijst op de computer in. Ook dit kunt u over meerdere dagen verspreiden. Deze tweede lijst gaat uitgebreider in op de factoren in uw leven die te maken zouden kunnen hebben met uw klachten en de vervelende gevolgen daarvan. Ook hiervan maakt de computer een rapport dat u met uw huisarts kunt bespreken.

Uw klacht en de invloed die de klacht op uw leven heeft is nu goed beschreven.

Dagboek

Gedurende een paar weken krijgt u een paar keer per dag een mail of een SMS. Deze mail of SMS herinnert u eraan een kort vragenlijstje in te vullen. Dit lijstje is precies voor uw klacht gemaakt. Op deze manier houdt u een dagboek bij over uw klachten en de factoren die daarmee te maken zouden kunnen hebben. In sommige gevallen draagt u in deze weken ook een sensor, een apparaatje dat beweging of slaap kan meten.

Adviezen om grip op uw klachten te krijgen

De metingen worden gebruikt om een persoonlijk advies te geven. Dit advies is precies op uw klachten en uw leven afgestemd. Het zijn adviezen over wat u kunt doen om de klachten te laten afnemen of hoe u de vervelende gevolgen van de klachten kunt beperken. Grip op Klachten maakt dit advies automatisch. Alleen uw huisarts en uzelf zullen het advies kunnen lezen.

Verwijzing

Voor sommige klachten is er een gespecialiseerde behandeling. Het kan daarom zijn dat uw huisarts u adviseert zo’n behandeling te gaan volgen. Soms moet u daarvoor naar een gespecialiseerd behandelcentrum. Meer informatie over gespecialiseerde behandelingen voor vermoeidheid kunt u hier vinden. Voor chronische pijn kunt u hier meer informatie vinden over gespecialiseerde behandelingen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Het kan misschien een wat onveilig gevoel geven, uw persoonlijke gegevens via de computer door te geven. We verzekeren u dat uw gegevens alleen door u zelf en door degene die u heeft aangemeld (uw huisarts) in te zien zijn. U zult anderen eerst toestemming moeten geven voordat zij kunnen bekijken wat u ingevuld heeft.
Bij Grip op Klachten krijgt u een eigen dossier. Dit dossier is vertrouwelijk; alleen mensen die u zelf toestemming hebt gegeven mogen dit bekijken. Dat kan bijvoorbeeld de huisarts of een andere behandelaar zijn.
Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzameld en automatisch geplaatst in uw dossier.

Onderzoek

Wij vragen vooraf bij aanmelding uw toestemming om uw gegevens geheel anoniem gemaakt te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dit wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd om ons systeem te evalueren en te verbeteren.

Hoe kan ik deelnemen?

Wanneer u mee wilt doen, kunt u naar uw huisarts gaan en voorstellen gebruik te maken van Grip op Klachten. U kunt uw huisarts op de informatie voor artsen op deze website wijzen.