Print Friendly, PDF & Email

Informatie voor patiënten

 

Wat zijn Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)?

Het komt vaak voor dat mensen last hebben van lichamelijke klachten terwijl de dokter geen oorzaak kan vinden. Vaak gaat het om vermoeidheid, pijn of buikklachten. Als deze klachten langer dan een paar weken duren, noemen artsen dat Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten of SOLK. In onderstaande animatie wordt meer uitgelegd over SOLK.

Wilt u meer weten over SOLK? Klik dan op www.onbegrepenklachten.info.

Wat is Grip op Klachten?

Grip op klachten is een project met als doel om mensen met SOLK betere zorg te geven. Mensen met SOLK zijn heel verschillend. Ze kunnen hele andere soorten klachten hebben. Maar zelfs dezelfde klacht kan bij iedereen heel verschillende gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk dat mensen met SOLK een behandeling krijgen die precies op hun klacht(en) en omstandigheden is afgestemd. De behandeling moet maatwerk zijn. Binnen het project Grip op Klachten is daarom een toolbox ontwikkeld met de naam Grip. Met deze toolbox kan uw zorgverlener uw persoonlijke klachten en omstandigheden goed in kaart brengen en daar de behandeling op afstemmen. Eerst wordt dus gemeten waar uw behandeling zich op zou kunnen richten; daarna krijgt u een voor u samengesteld advies. Dat kan een zelfhulpbehandeling zijn bij de huisarts, of een behandeling bij een andere zorgverlener.

Meten is weten

Grip kan u en uw zorgverlener allereerst helpen om uw klachten en de gevolgen van uw klachten in kaart te brengen. Dit kan via online vragenlijsten en een dagboek. Meestal hebben mensen met SOLK namelijk goede en slechte dagen. Er kunnen veel factoren zijn die invloed hebben op de klachten. Met de Grip toolbox kan dit worden onderzocht.

Grip krijgen

De toolbox kan ook worden ingezet om u te helpen meer grip te krijgen op de klachten. Voorbeelden van grip krijgen zijn: beter kunnen voorspellen waar, wanneer of waarom u soms meer last krijgt. Beter weten wat u kunt doen of laten om minder last van de klachten te hebben. Het verminderen van de vervelende gevolgen van de klacht. Bij sommige mensen kunnen op deze manier de klachten overgaan. Bij andere mensen gaat de klacht niet weg maar wordt hij minder ernstig. Vaak wordt het leven weer makkelijker als je grip hebt kunnen krijgen op de klacht.

Hoe werkt het in de praktijk?

Aanmelden

Uw huisarts of andere zorgverlener kan u aanmelden bij Grip. Voor Grip heeft u een computer met internet en een e-mail adres nodig. Ook is het nodig dat u de Nederlandse taal voldoende kunt lezen en schrijven (typen).

Vragenlijsten invullen

U vult thuis de eerste uitgebreide vragenlijst op de computer in. U kunt het invullen over meerdere dagen verspreiden. De vragen gaan over uw lichamelijke klachten, over hoe u zich voelt onder die klachten, over de andere dingen in uw leven die invloed op u hebben, en over de dingen die u niet meer kunt door uw klachten.

Uw zorgverlener zal daar een eerste rapport over ontvangen. Soms blijkt dat u SOLK heeft die goed bekend zijn en een naam hebben. Dit kan bijvoorbeeld fibromyalgie of prikkelbare darmsyndroom zijn. Soms zal uw klacht geen naam krijgen. Sommige mensen worden door hun lichamelijke klachten somber of angstig. Daarom wordt ook gescreend op dergelijke psychische klachten. Het rapport zal uw zorgverlener met u bespreken.

Daarna vult u thuis de tweede uitgebreide vragenlijst op de computer in. Ook dit kunt u over meerdere dagen verspreiden. Deze tweede vragenlijst brengt met name de vervelende gevolgen van uw klacht in kaart. Ook hierover ontvangt uw zorgverlener een rapport dat u samen kunt bespreken.

Dagboek

Samen met uw zorgverlener kunt u er voor kiezen een klachtendagboek bij te houden. Hiermee krijgt uw zorgverlener een goed beeld van uw klachten en de gevolgen daarvan in uw dagelijkse leven. Gedurende een paar weken krijgt u een paar keer per dag een mail of een SMS. Deze mail of SMS herinnert u eraan een korte vragenlijst in te vullen. In het rapport dat hiervan gemaakt wordt kunt u bijvoorbeeld ziet wanneer u de meeste last hebt van uw klachten, en of er factoren zijn die daarmee samenhangen.

Oefeningen om grip op uw klachten te krijgen

Om te onderzoeken waardoor u minder last van uw klachten krijgt, heeft Grip een zelfhulpbehandeling. Deze behandeling bestaat uit oefeningen over wat u kunt doen om de klachten te laten afnemen of hoe u de vervelende gevolgen van de klachten kunt beperken. De oefeningen zijn op uw leven en uw klachten afgestemd. Bij deze zelfhulpbehandeling kunt u begeleiding krijgen van een zorgverlener, bijvoorbeeld een praktijkondersteuner GGZ.

 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Wij houden ons uiteraard aan de bestaande wetten over privacy van patiëntgegevens. Dit betekent dat uw gegevens alleen door u zelf en door degene die u heeft aangemeld in te zien zijn. Om de Grip toolbox te verbeteren wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Onderzoekers mogen alleen anonieme gegevens hiervoor gebruiken, en zullen dus nooit weten welke gegevens van u afkomstig zijn.

Hoe kan ik Grip gaan gebruiken?

Wanneer u mee wilt doen, kunt u naar uw zorgverlener gaan en voorstellen gebruik te maken van de Grip toolbox. U kunt uw zorgverlener op de informatie voor zorgverleners op deze website wijzen.