Print Friendly, PDF & Email

 

Informatie voor huisarts en behandelcentrum

Verwijzing voor behandeling CVS

Het Grip op klachten systeem is eind 2013 gestart en momenteel nog in ontwikkeling. Huisartsen kunnen patiënten bij wie de diagnose chronische vermoeidheidssyndroom is gesteld al doorverwijzen naar een aangesloten behandelinstelling. Klik hier voor de mogelijkheden.

Verwijzing voor behandeling chronische pijn

Huisartsen kunnen patiënten met chronische pijn nu ook doorverwijzen naar een aangesloten behandelinstelling. Klik hier voor de mogelijkheden.

Wat is Grip op klachten?

Grip op klachten wordt momenteel ontwikkeld als een online systeem dat de huisarts ondersteunt bij de monitoring en behandeling van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Het systeem sluit aan bij de NHG standaard SOLK, en biedt tools die de uitvoering van die standaard ondersteunen. Het systeem bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. Een algemene online screening op onder andere psychopathologie, functionele syndromen, gebruik van medicijnen en middelen, en aanwezigheid van actuele psychosociale stressoren
  2. Een uitgebreide online startmeting van SOLK en bijdragende factoren gebaseerd op de SCEGS systematiek via vragenlijsten en dagboeken)
  3. Op de patiënt afgestemde zelfhulpadviezen voor patiënten met milde tot matig ernstige klachten
  4. Cognitieve gedragstherapie via internet (via een aangesloten behandelcentrum) voor patiënten met matig ernstige tot ernstige klachten
  5. Hulp bij doorverwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum voor een face-to-face behandeling voor patiënten met ernstige klachten
  6. Periodieke monitoring van SOLK, en terugkoppeling hiervan naar patiënt en huisarts.

 

Voor wie is Grip op klachten?

Grip op klachten kan ingezet worden bij patiënten met SOLK waarbij naar inzicht van arts en patiënt de somatische kant van de lichamelijke klachten voldoende onderzocht is. Het systeem richt zich op wat er vervolgens wel mogelijk is aan behandeling: begeleide zelfhulp in de huisartspraktijk, online therapie, of een verwijzing naar een gespecialiseerde behandelinstelling.

 

Waarin is Grip op klachten anders dan andere online behandelingen?

Grip op klachten heeft een aantal bijzondere kenmerken. Het online systeem biedt de huisarts een toolbox om de NHG standaard uit te voeren. Een uniek aspect hierbij is de nadruk op personalized medicine. De online startmeting en het dagboek bevatten vragen die op de individuele patiënt worden toegesneden. De zelfhulp module genereert voor elke patiënt een persoonlijke set oefeningen op basis van de startmeting. De inhoud van de metingen en de resulterende adviezen zijn bepaald met behulp van meer dan 100 ervaren behandelaren van SOLK-patiënten. Klinische praktijkkennis is vertaald in automatische algoritmes die een persoonlijke klachten profiel opstellen en geschikte oefeningen suggereren. De huisarts of praktijkondersteuner maakt dus via Grip op klachten gebruik van de kennis van een grote groep ervaren clinici.
 
Maar Grip op klachten is meer dan een online behandeling voor gebruik in de huisartspraktijk. Naast de online zelfhulp module voor milde tot matig ernstige klachten bevat Grip op klachten ook mogelijkheden voor matig ernstige tot ernstige klachten, in de vorm van online therapie in gespecialiseerde behandelinstellingen en verwijsmogelijkheden voor face-to-face therapie. Het systeem organiseert de zorg rondom de patiënt, waarbij zowel huisartsen als gespecialiseerde behandelinstellingen in het hele land betrokken zijn. Het systeem wordt ontwikkeld door onderzoekers van vier verschillende universiteiten, in samenwerking met het Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK).

 

Hoe werkt het?

Een SOLK-patiënt kan op eenvoudige wijze door de huisarts of praktijkondersteuner bij Grip op klachten worden aangemeld middels het invoeren van diens emailadres. De patiënt vult vervolgens thuis een eerste set screenings vragenlijsten in, die automatisch worden verwerkt in een rapport voor de huisarts. De screening levert informatie op voor de indeling in milde, matige en ernstige SOLK, of iemand voldoet aan de criteria voor een functioneel syndroom (CVS, fibromyalgie en prikkelbare darmsyndroom) en het vermoeden van een primaire angst- of stemmingsstoornis. Zolang een patiënt is aangemeld kan er automatisch om de paar maanden een Routine Outcome Measurement (ROM) meting uitgevoerd worden om de voortgang van een patiënt te monitoren (het verloop van de klachten, kwaliteit van leven, zorgconsumptie).
 
Na screening volgt een uitgebreide startmeting met behulp van vragenlijsten en dagboeken. Ook dit gebeurt online, en ook nu weer worden de resultaten automatisch verwerkt in een rapport voor de huisarts. Dit rapport beschrijft het persoonlijk klachtenprofiel van de patiënt, waarbij Somatische, Cognitieve, Emotionele, Gedragsmatige en Sociale dimensies worden meegenomen (SCEGS-systematiek). Voor het dagboekonderzoek krijgt de patiënt gedurende een aantal weken een of meerdere keren per dag een uitnodiging via SMS om een op de persoon afgestemd vragenlijstje in te vullen. Dit kan op de computer, tablet of smartphone. Dit alles levert persoonsspecifieke informatie op over de variaties in de klachten van dag tot dag, en de factoren waar deze variaties mee samen hangen.
 
Het systeem kan vervolgens worden ingezet voor automatisch gegenereerde op de individuele patiënt toegespitste zelfhulpadviezen.
 
Een patiënt kan desgewenst zelfstandig met het klachtenprofiel en de adviezen aan de gang, maar deze kunnen ook eerst met de huisarts of praktijkondersteuner besproken worden. De zelfhulpadviezen zijn bedoeld voor milde en matig ernstige SOLK en gericht op wat iemand zelf kan doen om de klachten te doen afnemen.
 
Bij matig ernstige tot ernstige SOLK kunt u uw patiënt via dit systeem doorverwijzen voor een cognitieve gedragstherapie via internet (eCGT) bij een aangesloten behandelcentrum in de regio; hierbij krijgt de patiënt een face-to-face intake en daarna regelmatig contact via internet met zijn/haar therapeut. Indien noodzakelijk kan dit worden vervolgd door een reguliere (niet online) therapie in het betreffende centrum. Tot slot kan het systeem bij ernstige SOLK de huisarts adviseren bij doorverwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum.
 

Hoe meld ik mij aan als huisartspraktijk?

Als huisarts (of praktijkondersteuner) kunt u voor verdere informatie of om u aan te melden contact opnemen met het Grip op klachten team: info@gripopklachten.nl. Wanneer u als huisartspraktijk bent toegevoegd kunt u daarna eenvoudig inloggen om uw SOLK patiënten aan te melden.
 
Om patiënten te verwijzen naar gespecialiseerde behandelcentra heeft u geen account nodig. Huisartsen kunnen patiënten bij wie de diagnose chronische vermoeidheidssyndroom is gesteld doorverwijzen naar een aangesloten behandelinstelling; voor een overzicht zie hier. Huisartsen kunnen patiënten met chronische pijn nu ook doorverwijzen naar een aangesloten behandelinstelling; zie hier voor de mogelijkheden.
 
Gebruik van Grip op klachten is gratis voor zowel de huisarts als de patiënt. De financiering vanuit het Innovatiefonds zorgverzekeraars dekt gedurende de ontwikkelfase tot medio 2018 alle kosten. Wanneer een patiënt door de huisarts wordt doorverwezen naar een gespecialiseerd behandelcentrum, dan wordt deze behandeling vanuit dit centrum gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hierbij kan er sprake zijn van een eigen risico en/of eigen bijdrage.